Koolituskalender

26-04-16

  • Kas ja millal on tööleping sõlmitud, hoolimata kirjaliku dokumendi puudumisest?
  • Mis tingimustel kohaldub suulisele töölepingule katseaeg?
  • Kas tegelikult sõlmiti suuline tööleping, või hoopis VÕS leping (töövõtuleping või käsundusleping)?
  • Kuidas toimub suulise töölepingu ja selle tingimuste tõendamine praktikas?
  • Mida võib kaasa tuua proovipäev?
  • Natukene TÖR- st ja vabatahtlikust tööst?
  • Otsime lahendusi, kuidas vältida või vähendada esilekerkivaid ohte? Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!

Koolitusele registreerimine 

 Tagasi

Toimunud koolitused

Koolitused tellimisel

Päringu saatmine